Corona maatregelen De Borgh

Afbeelding met tekening, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Protocol Corona

 

 

 

 

Van:                       Els Aerts, Manager MFC De Borgh, Stichting Gemeenschapshuis Budel

 

Voor:                     gebruikers

 

Datum:                   7 mei 2020

 

Betreft:                 Protocol beperkte opening

 

Inleiding

 

Met de uitbraak van Corona is er voor De Borgh een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een plan van aanpak en scenario’s voor de dichtbije toekomst, maar ook voor de langere tijd, omdat niet duidelijk is wanneer de gewone dingen weer kunnen. Dit protocol richt zich op de eerstkomende periode als de gemeenschapshuizen weer open mogen gaan, al dan niet onder specifieke voorwaarden.

 

De richtlijnen zoals het bestuur van De Borgh heeft opgesteld worden door de vaste (en tijdelijke) gebruikers getekend voor gezien en akkoord. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilige Borgh.

 

 

1

Algemene RIVM-richtlijn

Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor

De welzijnssetting.

 

 • Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • De Borgh meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

 

2

Fysiek contact

 • Volwassenen houden 1,5  meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 sec.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Niet aan je gezicht zitten.

 

3

Hygiëne-maatregelen

De Borgh draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

 

De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in De Borgh.

 

Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen met de daarvoor bestemde producten.

 

In of bij iedere ruimte:

 

 •  Desinfecterende hand-gel.
 •  Papieren handdoekjes.
 •  Oppervlaktesprays.

 

De gebruikers worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Als er activiteiten zijn met meer dan 10 personen, wijst de gebruikersorganisatie zelf een coronaverantwoordelijke aan.

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 

 • De Borgh draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

 

 • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 • In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkap, bril handschoenen en jas.

 

4

Hygiëneregeling gebruiksmiddelen

Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere begeleiders worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. Dat gebeurt door de gebruikers van de verschillende ruimtes.

 

Contactpunten in het horecagedeelte worden ieder uur schoon gemaakt nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten.

 

Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

 

5

Schoonmaak

Dagelijks intensieve schoonmaak na gebruik van de ruimtes.

 

Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakken worden 5 keer per dag schoongemaakt. Gezamenlijke voorwerpen (gereedschap e.d.) worden niet uitgewisseld.

 

 

6

Contact ouders of begeleiders

Er is geen fysiek contact tussen ouders en begeleiders/ beheerder/ docenten.

Er is ook geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen en de andere mensen binnen De Borgh.

 

7

Toiletruimtes

Er worden diverse toiletten afgesloten om zo de 1,5 meter strak te hanteren, de gebruikers houden dit zelf in de gaten.

Door De Borgh worden de aanwezige toiletruimtes en wastafels om en om afgesloten om zo voldoende afstand te kunnen bewaren tot elkaar.

 

 

 

 

1.

Thuisblijfregels

De Borgh past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

 

 • Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet in De Borgh.

 

2

In en rond het gebouw

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

 

Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte.

 

3

Buitenruimtes

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.

Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers bij de ingangen van het gebouw.

 Er kunnen niet meer dan 3 bezoekers tegelijk roken.

 

4

Looproutes

De Borgh hanteert looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld. Volg het looprouteplan.

Houdt zoveel mogelijk rechts is de stelregel.

 

Kinderen die een activiteit in De Borgh volgen worden na afloop door één ouder/verzorger opgehaald. Ouders mogen in de ontmoetingsruimte wachten op hun kind als zij de 1,5 m in acht nemen.

 

5

Pauzemomenten

Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 m afstand in acht genomen. Pauzes worden gescheiden gehouden, of in de ruimte van de activiteit. Maar ook daar wordt aan de 1,5 m richtlijn gehouden.

 

6

Horeca momenten

In alle ruimtes waar horeca-mogelijkheden zijn wordt 1,5 m in acht genomen. Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin of met penningen gedaan. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.

 

7

Wegstuurbeleid

Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.

 

Voor onderzoek naar koorts wordt een speciale infrarood-thermometer gehanteerd.

 

8

Kapstokken en jassen

Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker.

De kapstokken mogen niet worden gebruikt.