Historie

De ontstaansgeschiedenis van de Borgh

Op de plaats van de Borgh stond in de eerste helft van de negentiende eeuw nog een jongensschool en een parochiehuis. Hoe is de Borgh ontstaan? Tijd voor een geschiedenisles.

Om erachter te komen hoe de Borgh is ontstaan, gaan we naar de eerste helft van de negentiende eeuw. Destijds gaven onderwijzers les in een ruimte onder het Raadshuis, het huidige Schepenhuis in Budel. Omdat er steeds meer leerlingen kwamen, werd deze locatie te klein. Daarom bouwde de gemeente in 1856 op de plaats van de huidige Borgh een eerste openbare jongensschool met twee klassen. Twee keer zoveel groepen pasten in de nieuwe school in 1880. De meisjes gingen al vanaf de stichting van het klooster in 1854 naar een meisjesschool.

 

 

Van openbaar naar bijzonder onderwijs

De openbare jongensschool was tegen het zere been van de katholieke orde. Daarom kwam er bijzonder onderwijs in Budel, in de vorm van een katholieke school voor jongens. In de kerk dreigden priesters met hel en verdoemenis zodat Bulanders al snel hun zonen naar het katholiek onderwijs stuurden. Hierdoor liep de openbare school leeg en werd hij in 1919 omgedoopt tot de katholieke St. Aloysuisschool. In de jaren dertig en veertig werd de instelling meerdere keren verbouwd, maar brandde in 1941 af. Acht jaar later kreeg Budel  een nieuwe jongensschool. Op de plek waar destijds de gymzaal stond, waren nog drie klaslokalen van de oude school. In 1956 kwam met de lerarenkamer en het lokaal erachter de laatste uitbreiding tot stand. 

 

 

Het parochiehuis

De eerste parochiehuizen ontstonden in het begin van de twintigste eeuw, vooral onder invloed van de katholieke kerk. De katholieken waren zuinig op hun leden en waakten ervoor dat zij niet zouden afwijken van het rechte pad. Zo kwamen er de parochiehuizen waar katholieke verenigingen onder toeziend oog van de geestelijken hun activiteiten konden ontplooien. Dit was ook het geval in Budel, waar in 1930 naast de St. Aloysiusschool het parochiehuis werd gebouwd. Zowel verenigingen maar ook leerlingen van de katholieke school kwamen hier naartoe. 

 

De komst van de Borgh

De kerk wilde eind jaren ‘60 af van het parochiehuis, maar waarom? Misschien heeft het te maken met de kosten of wilde men geen huisvesting bieden aan activiteiten die niet direct met het geloof te maken hadden.

Het parochiehuis werd in 1970 overgedragen aan de in 1967 opgerichte stichting “Stichting Gemeenschapshuis Budel. Tekeningen werden gemaakt en men startte met de verbouwing. Op 21 augustus 1971 vond de opening van de “kleine” Borgh plaats.

 

 

 

 

 

 

 

De Borgh breidt uit

Al snel werd de Borgh te klein zodat het bestuur in 1986 besloot om de vrijgekomen Aloysiusschool samen met de woning van het hoofd der school, gelegen tussen het parochiehuis en de Aloysiusschool, aan te kopen. De woning werd afgebroken en de school verbouwd. Beide gebouwen werden verbonden door het creëren van de grote zaal en foyer. Op 11 april 1987 werd de huidige Borgh geopend.

 

Stichting Gemeenschapshuis De Borgh

Op 19-02-1980 zijn de statuten voor het laatst aangepast. In 2009 werd besloten de statuten aan te passen. In deze conceptstatuten wordt voor het eerst officieel gesproken over Stichting Gemeenschapshuis De Borgh. Deze naam wordt door de stichting naar buiten toe gevoerd.